200m2 Khu đô thị Ciputra – Tây Hồ
170 - 180 triệu/m2
90m2 - 175m2 Khu đô thị Tây Hồ Tây
Chỉ từ 175 triệu/m2
97 - 124m2 Khu đô thị Ciputra – Hà Nội
Ưu đãi nhất
105 m2 Khu đô thị Ciputra – Tây Hồ
65 triệu/m2
120- 400m2 Khu đô thị Tây Hồ Tây
Ưu đãi nhất
216 - 354 m2 Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn
95 triệu/m2
305 -708m2 Khu đô thị Ciputra – Hà Nội
90 triệu/m2
140m2 - 396m2 Khu đô thị Ciputra - Nam Thăng Long
130 triệu/m2
114m2 - 425m2 Khu đô thị Ciputra – Tây Hồ
Ưu đãi nhất